ZAINWESTUJ
Niniejsza strona internetowa należy do spółki Studio Filmowe Panika S.A. z siedzibą w Gdyni, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 327 487,6 PLN zebrany kapitał
  • 17 dni pozostały czas
  • 342 inwestorów
  • 2 004 882,4 PLN kwota zbiórki
  • 15 % procent oferowany
  • 0,2 PLN cena akcji
  • 10 024 412 liczba akcji
  • 07.09.2019 data zakończenia
  • 150 000 PLN próg powodzenia emisji
logo.png

Ile razy marzyło Ci się, żeby zagrać w filmie? Ile plakatów z gwiazdami ekranu wisiało na Twoich ścianach?

Dziś możesz wejść do świata filmu. Wejdź do Paniki.

Witaj w jednym z największych i najnowocześniejszych studiów filmowych w Polsce.

Siejemy panikę w branży od kilkunastu lat. Produkujemy filmy, reklamy, wynajmujemy studio tym, dla których najważniejsza jest jakość. My nie zaczynamy. My idziemy po więcej.

Mamy doświadczenie i listę zrealizowanych projektów dłuższą niż stąd do Gwiazdy Śmierci.

Musimy się pochwalić – mamy halę zdjęciową, w której sam Hitchcock dałby się pchnąć nożem pod prysznicem.

Inwestorzy